Patendivolinike Koja asutamine

29. märtsil 2019 asutati Eesti Patendivolinike Koda. Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, millesse kuulumine on patendivolinikele kohustuslik. Koja ülesandeks on patendivolinike kutseeksamite ja koolituste korraldamine ning järelevalve teostamine. Koja pädevusse kuulub kutse andmine ja ära võtmine. Kojal on aukohus. 
Analoogiline kutseühing, millesse kuulumine on kohustuslik, on nt Saksa patendivolinikel. Eestis on avalik-õiguslikud kutseühingud ka Advokatuur ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda. 
Eelmine
Suured muudatused kaubamärgi valdkonnas
Järgmine
Uus partner Ustervallis