Ustervall abistab Teid domeeninimedega seonduvates toimingutes:
  • Domeeninime suhtes varasemate õiguste (nt kaubamärkide, ärinimede) uuring 
  • Nõustamine sobiva domeeninime valimisel 
  • Esindamine Domeenivaidluste Komisjonis
Domeeninimi on osa Teie interneti identiteedist, internetiaadress. 
Kuid domeeninimi ei anna selle omanikule ainuõigust, sh õigust keelata hilisema domeeni või kaubamärgi registreerimist ja kasutamist.
Seega, et kaitsta oma identiteeti internetis, on soovitatav registreerida oma väärtuslik domeeninimi  kaubamärgina.  
Kaubamärgi registreerimine annab omanikule ainuõiguse märki kasutada ja teistel selle kasutamist keelata, sh domeeninimes.

Eesti domeenide registriks on Eesti Interneti SA.