Ustervalli teenused hõlmavad kogu kaubamärgi õiguskaitse valdkonda.
  • Anname nõu kaubamärgi ja ärinime valikul ning teeme kaubamärgiuuringuid 
  • Anname hinnanguid kaubamärgi registreeritavuse kohta
  • Abistame Teid kaubamärgi registreerimisel Eestis, EL kaubamärgina, rahvusvahelise kaubamärgina 
  • Korraldame Teie kaubamärgi registreerimise välisriikide rahvusliku kaubamärgina meie koostööpartnerite abil
  • Nõustame ja võtame meetmeid Teie õiguste rikkumiste korral
  • Esindame Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonis, koostame vaidlustusavaldusi 
  • Anname nõu, kuidas tõendada registreeritud kaubamärgi kasutamist, et vältida registreeringu tühistamist 
  • Osutame kaubamärgi valveteenust  - identse või sarnase Eesti või EL kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise ja vaidlustamise tähtaja jälgimine. Vaidlustamise tähtajad on lühikesed - Eesti kaubamärgi korra 2 kuud ja EL märgi korral 3 kuud arvates avaldamisest. Vajadusel saame tähtajaks koostada ja esitada vaidlustusavalduse sellise kaubamärgi registreerimise takistamiseks. 
Kaubamärkide õiguskaitsest
Kaubamärgi ülesanne on eristada ühe ettevõtte tooteid teise ettevõtte samalaadsetest toodetest, st kaubamärk peab olema eristusvõimeline. Kui erinevate ettevõtete samalaadsete toodete kaubamärgid on liiga sarnased, siis tarbija võib eksikombel osta konkurendi tooteid. Sel juhul ei täida kaubamärk oma funktsiooni - ta ei erista tooteid.
Õiguskindlust suurendab registreeritud kaubamärk, mis erineb konkurentide kaubamärkidest nii häälduse, kujunduse kui tähenduse/kontseptsiooni poolest.
Turul annab eelise kaubamärk, mis on tarbijale nii hästi meelde jääv, et ta ostab järgmine kordki just Teie tooteid, mitte konkurendi omi. Nomen est omen - nimi loeb.

Kaubamärgi väljamõtlemisel, enne kujunduse tellimist ja kasutuselevõttu on vaja uurida, kas Teie toodete/teenuste turgudel (riikides) leidub varasemaid registreeritud kaubamärke samade toodete või teenuste tähistamiseks – kas on oht varasemate kaubamärkide omanike õiguste rikkumiseks ja kas loodav kaubamärk on registreeritav. Kui kaubamärk jätta registreerimata või teha seda liiga hilja, on oht, et keegi teine registreerib märgi ise ja keelab Teil selle kasutamise. Kes ees, see mees.

Eestis kehtivad Eesti rahvuslikud kaubamärgid, rahvusvahelised kaubamärgiregistreeringud, milles Eesti on märgitud riik ja Euroopa Liidu kaubamärgid.
Kaubamärgi registreerimisega saab kaubamärgi omanik ainuõiguse seda märki kasutada registreeringus toodud kaupade tähistamiseks ja teistel sarnase märgi kasutamise keelata, sh domeeninimes.  Erinevalt kaubamärgist ei anna domeeninimi selle omanikule ainuõigust, sh õigust keelata hilisema domeeni või kaubamärgi registreerimist. Seetõttu tuleks domeeninimi registreerida kaubamärgina.

Kaubamärgi registreerimisega (ainuõiguse saamisega) kaasneb ka kohustusi - kaubamärki peab kasutama registreeringus toodud kaupade ja teenuste tähistamiseks. Kaubamärgi registreering võidakse asjast huvitatud isiku (nt konkurendi) algatusel tühistada kui kaubamärki pole nõuetekohaselt kasutatud. 

2019. a. alates on Eesti Patendiameti kaubamärkide  registreerimise protseduur sarnane Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) protseduur. Eesti Patendiamet ei keeldu kaubamärki registreerimast varasemate õiguste (nt Eesti ja EL kaubamärkide, ärinimede) tõttu. Registreeringu vaidlustamine on jäetud turuosalistele. Vaidlustajalt võib nõuda, et ta tõendaks vaidlustuse aluseks oleva kaubamärgi kasutamist.