Ustervalli teenused T&A ning tehnoloogia arendamise projektide intellektuaalomandi alal: 
  • Projekti intellektuaalomandi strateegia 
  • Projekti partneri intellektuaalomandi kaasavara (meie poolt kasutusele võetud mõiste)
  • Projekti tulemuste intellektuaalomandi kuuluvus ja kasutamise tingimused
  • Intellektuaalomandi sätted T&A lepingutes
  • Konfidentsiaalsus-, litsentsi- jm lepingud   
  • Due diligence  
Ustervall on spetsialiseerunud intellektuaalomandile T&A-s. Meil on üle 30-aastane kogemus T&A ja tehnoloogia arendamisega seotud intellektuaalomandi alal.
Oleme nõustanud ülikoolide ja T&A asutuste projekte ning riigiasutusi intellektuaalomandi osas.
Oleme nõustanud ettevõtteid alates teadusuuringust kuni uue toote turule jõudmiseni - alates T&A projekti finantseerimistaotluse intellektuaalomandi nõustamisest ja intellektuaalomandi kaasavara koostamisest, patendiuuringutest, T&A projekti raames vajalike lepingute koostamisest kuni projekti tulemusel loodud leiutiste patenteerimise, toote kaubamärkide loomise ja registreerimiseni ning litsentsilepingute sõlmimiseni.
Meil on hea meel, et mitmed sellised Eestis leiutatud ja toodetud teaduspõhised tooted on müügil. Nende hulgas on nii piimatooteid, toidulisandeid ja maiustusi, aga ka mõõteseadmeid.