Ustervalli teenused T&A ning tehnoloogia arendamise projektide intellektuaalomandi alal: 
  • Projekti intellektuaalomandi strateegia 
  • Projekti partneri intellektuaalomandi kaasavara 
  • Projekti tulemuste intellektuaalomandi kuuluvus ja kasutamise tingimused
  • Intellektuaalomandi sätted T&A lepingutes
  • Konfidentsiaalsus-, litsentsi- jm lepingud   
  • Due diligence  
Ustervall töötajatel on üle 25-aastane kogemus teadus- ja arendustööga ning tehnoloogia arendamisega seotud intellektuaalomandi alal. Oleme nõustanud alates teadusuuringust kuni tooteni, st alates T&A projekti finantseerimistaotluse intellektuaalomandist ja projekti lepingutest kuni projekti tulemusel loodud leiutiste patenteerimise, toote kaubamärkide loomise ja registreerimiseni ning litsentsilepingute sõlmimiseni. Sellised Eestis leiutatud teaduspõhised tooted on müügil.